spel-sportverhuur

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

1. Gebruiker is verantwoordelijk voor het verhuurde materiaal.
2. Zowel bij uitgifte als bij terugbezorging wordt het materiaal door medewerker in het bijzijn van
gebruiker gecontroleerd.
3. Materiaal dient in dezelfde staat als waarin het is uitgegeven te worden terugbezorgd.
4. Verloren en/of onbruikbaar gemaakt materiaal moet worden vergoed tegen kostprijs.
5. De leiding van de desbetreffende activiteiten dient op de hoogte te zijn van de wijze waarop
het materiaal moet worden gebruikt.
6. Gebruiker dient het materiaal zelf op te halen en zo spoedig mogelijk na de activiteit terug te
brengen, een en ander volgens de gemaakte afspraken.
7. Bij het later terugbezorgen van het materiaal, wordt een extra vergoeding berekend,
afhankelijk van het aantal verstreken dagen van het gehuurde materiaal.
8. Indien gebruiker zich niet houdt aan de voorwaarden, wordt deze van verder gebruik van
materiaal uitgesloten.
9. Spel-Sportverhuur kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel of schade
door welke oorzaak ook toegebracht, aan gebruiker en/of diens toegelaten personen voor,
tijdens of na gebruik van het materiaal.
10. De meer specifieke voorwaarden, met name gericht op betaling van de huurvergoeding, de
waarborgsom en eventuele schade, zijn vermeld op reservering verhuurformulier.
11. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de activiteitenbegeleider van de
Spel-sportverhuur dan wel, Hoofd dagbesteding Ede.
* Het goedkoopste spel gratis

Annulering
Bij annulering van materiaal tot een week voor reservering datum wordt 25% van de huurprijs in
rekening gebracht, daarna 50%. Wordt zonder tegenbericht materiaal niet opgehaald dan wordt
100% van de huurprijs in rekening gebracht.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu